Byggherre – Staffanstorpshus AB

Förnyelse av ett 70-talsområde som förtätas med 112 nya bostäder. Småhus, radhus och flerfamiljshus.

Ett av de tidigaste projekten som kontrakteras som ett samverkansprojekt där arkitekter, konsulter och entreprenörer samverkar under hela processen.

Samverkansprojekt med ecoscape architects och NCC. 160 mkr

Tillbaka