Rolf_4

Mina projektledningserfarenheter kommer från tämligen olika typer av projekt genomförda med allt från marknadens vanligaste avtalsformer, general- och totalentreprenader, till den smartaste formen av alla, med ett samverkanavtal.

Framgångsfaktorerna är:

  • beställarens största möjliga rådighet över sitt projekt
  • en tydlig och gemensam målbild
  • en tidigt utvald engagerad organisation
  • tidigast möjliga styrning av processerna, kostnader och tider
  • samverkan mellan den generella överblicken och detaljerna.
  • mest värde för pengarna för beställaren

Min kompetens ligger i förmågan att använda verktygen och leda processerna.

Jag har under åren utvecklat ett starkt intresse för samhällsbyggnadsfrågor och byggnader med framhävd god arkitektur. Alltid med högt ställda krav på mänskligt välbefinnande och bibehållen långsiktig funktion och ekonomisk livslängd.

Min övertygelse om möjligheterna med en nära samverkan med beställaren inom projekten förstärktes av några intressanta år som chef för Åke Larson Byggares verksamhet i Malmö. Här fanns marknadens då mest utvecklade styrsystem med starkt fokus på beställarens medverkan och tid för en naturlig mognadsprocess och succesiva beslut. Avtalet med beställaren var unikt för marknaden och gav byggherren tillgång till en kompetent organisation från start. Arkitekten hölls alltid som en av de viktigaste i ett projekt. En hållning som jag alltid uppskattat och tillämpat i ”mina” projekt. Från idé till mål.

Arkitektoniskt vackra och tidlösa byggnader av hög kvalitet som överlever modets svängningar är det som främst berikar vår kultur och det vi med stolthet lämnar över till andra att förvalta.

Utvecklingen går vidare och från England har vi lärt oss bygga i samverkan. Det samverkansavtal som nu sedan ca 10 år används, där jag tillhör en av de första tillämparna, har många likheter med ÅLB:s model. Som projektledare har min kunskap väglett mig, och de jag samverkat med, till att släppa den endimensionella synen på kostnader. Utmaningen är att hitta den smartare eller ibland bara just den rätta lösningen för att uppnå insikten om att vi fått ut mest för pengarna för beställaren.

Jag kan allt om att bygga i samverkan. Det ger beställaren, mig och alla andra positiva och oförglömliga upplevelser av det vi kan åstadkomma tillsammans.

Klicka här för att ladda ner CV

Tillbaka