• Kometen


    Ljus, elegant och funktionell kontorsbyggnad i Staffanstorp för kommunens bolag och samtidigt kontorshotell för näringslivet.

Rolf Jonsson

Jag har under åren utvecklat ett starkt intresse för samhällsbyggnadsfrågor och byggnader med framhävd god arkitektur.

Alltid med högt ställda krav på mänskligt välbefinnande och bibehållen långsiktig funktion och ekonomisk livslängd.

Min kompetens ligger i förmågan att använda verktygen och leda processerna.

Läs mer

Beställarstöd

En byggpartner kan utifrån en idé förverkliga drömmar genom ett kreativt samarbete.

En byggpartner skapar, leder, samordnar och styr organisationen mot de gemensamt uppställda målen.

En byggpartner har den kompetensbredd och de verktyg som krävs för upprätthålla balansen mellan estetiska, innovativa, ekonomiska och funktionella lösningar.

Läs mer

Samarbeten

För referenser, kontakta mig på byggpartner@rolfjonsson.se

Läs mer