Byggherre – Staffanstorpshus AB

Ett idéprojekt som avbröts pga konjunkturen 2008. Projektledning för ny detaljplan omfattande 25 st villor av tre storlekar. Den större typen med sk halvplanslösning som följer terrängens lutning.

Förstudie genomfördes  i samverkansprojekt med arkitekt Ove Myren  och NCC m.fl.  Ca100 mkr.

Tillbaka