Byggherre – Staffanstorpshus AB.

Projektledning omfattande ett flertal utredningsalternativ för badets utveckling. Här studerades också tillkommande byggnadsdelar innehållande kommersiella lokaler samt hotell/bostäder.

Samverkan med Lokal XXX Arkitekter.

Tillbaka