Byggherre – Staffanstorpshus AB

Projektledning omfattande ett flertal utredningsalternativ för Staffanstorps utveckling runt Bråhögsskolan. Här studerades möjligheterna till en Ny Bråhögsskola, Kulturhus, Bostäder och Kontor.

Samverkansprojekt med Lokal XXX Arkitekter

Tillbaka