Byggherre – Börringe Kloster Golf AB

Projektledning för ett modernt golfhotell med 6 enheter om 4 bäddar på Sturup Park Golf. Utförd i prefabricerad betong och klädd med träpanel för anpassning till omgivande äldre byggnader.

Genomfört som samverkansprojekt med Lokal XXX Arkitekter, Skanska m.fl. 12 mkr

Tillbaka