Byggherre – HoAp AB

Genomgripande ändring av ett sk gatuhus med högt kulturvärde i centrala Lund. Byggnaden ändras från enfamiljsbostad till ”lägenhetshotell” med 2 bostäder varvid stor hänsyn tas till byggnadens förutsättningar. Moderna installationer integreras i huset befintliga delar och i möjligaste mån tillgänglighetsanpassas bottenvåningen.

Samverkansprojekt ritat av Fredrik Boris-Möller och genomförs som delad entreprenad. 2 mkr

 

Tillbaka