Byggherre – Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Ny förskola och skola anpassad för Regio Emilia pedagogiken. Genomgående byggd med betong tegel och murade väggar inomhus med klinker på alla golv.

Samverkansentreprenad med Q2 Arkitekter, NCC m.fl. 35 mkr

Tillbaka