Byggherre – Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Ett stadsbyggnadsprojekt i tre etapper. Om- och tillbyggnad av ICA-huset som tillfördes nya lokal för Systembolaget,  Rivning av angränsande byggnad där ett en byggnad med garage under jord, nya butikslokaler och 24 bostader där över uppfördes.  Samtidigt byggdes 11 nya Penthouse ovanpå ICA-huset som förstärkts.

Samverkansprojekt med Lokal XXX Arkitekter och Skanska m.fl. 200 mkr

Tillbaka