Byggherre – NCC Fastigheter AB

Projekteringsledning för 450 nya bostäder i 8 huskroppar.

Samverkan mellan NCC och konsultgruppen.

Arkitekt Sten Samuelson Arkitektkontor

Tillbaka