Byggherre – Sturup Park AB, dotterbolag till Börringe Kloster AB

Sakkunningt stöd och rådgivande i detaljplaneprocesser för verksamhetsområde omedelbart väster om Malmö Airport. Detaljplan antagen 1994.

Ny pågående detaljplaneprocess för utvidgning av planlagt område beräknas klar 2015.

Projektledning för genomförda och planerade mindre projekt.

sturup-park-golf

Tillbaka