Beställare – Banverket

Projekteringsledning för Banverkets utbyggnad av nytt dubbelspår Kävlinge-Landskrona-Glumslöv-Helsingborg. Inkluderat broar och tunnlar.

Projekterades av Kjessler & Mannerstråle AB

Tillbaka